Online
Offline
Ukázka ve webovém prohlížeči
Doba načítaní kolem 2 minut (zaleží na vašem připojení)
Poprvé může být vyžadována automatická instalace runtime prostředí
System nepodporuje mobilní platformy
Rozbalte stážený ZIP soubor a spusťte RealLoc.exe

TUL - Fakulta strojní
Katedra výrobních systémů a automatizace
Laboratoř analýzy pohybu
Miroslav Vavroušek