POKROK.digital
Logo LogoFS LogoKSA


POKROK.digital

Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital

Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital


TUL (FS a EF) ve spolupráci s Universitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Universitou v Drážďanech (TUD) a Freibergu (TUBAF) díky financování SAB (Saská rozvojová banka) vyvíjí simulační hru, která by měla zábavnou formou zájemce o strojní inženýrství seznámit s hlavními stupni organizace výroby. Počínaje tvorbou technologických postupů, přes projektování výroby, ke konečné výrobě. V současné době jsou připraveny tři pilotní části a to:
 1. Tvorba sledu operací výroby součásti
 2. Tvorba sledu úseků výroby součásti
 3. Výroba součásti

V rámci přednášky (TOB) jste byli v krátkosti informováni o našem projektu a vaší účasti na něm.
V rámci cvičení příští a přespříští týden (12-23.11)budete mít možnost nejprve si vyzkoušet nejlehčí obtížnost scénářů, abyste poznali základní principy herní platformy (první týden) a také abyste byli připraveni na druhou úroveň obtížnosti, kterou si budete moci odehrát doma. Třetí, nejobtížnější stupeň pak společnými silami pokoříte v rámci následujícího cvičení.

Samotnou hru ve verzi Alfa 14g si můžete stáhnout zde:

POKROKdigital_Alpha_14g 64bit
odkazy na této stránce budou vždy aktuální.

Samotná hra je v systému Unity3D a jediné co k tomu potřebujete je připojení k internetu a běžné PC.

Jak začít hrát?

 1. Rozbalte soubor zip
 2. V rozbalené složce spusťte POKROKdigital.exe
 3. Registrujte se
  • Je vhodné, abyste využili vaši univerzitní emailovou adresu, pokud jí nevyužíváte, můžete použít svojí osobní.
  • Jako instituci prosím napište TUL.
  • Pro identifikaci předmětu a jako nástroj kontroly splnění úkolů v simulační hře vyplňte v kolonce Studijní obor 3.BSP/TOB
  • U úrovně vzdělání prosím vyplňte vaše maximálně dosažené vzdělání. (Mat. DIS. Bc. Ing. Mgr.)
 4. Přihlaste se (zvolte svůj jazyk)
Pozn.: Veškeré osobní informace včetně těch, které uvedete na prezenčních listinách či v hodnotících dotaznících na cvičení z TOB podléhají metodice zpracování osobních údajů GDPR (projektoví partneři a SAB je neposkytne 3. stranám) a plné znění bude ke stažení zde či k nahlédnutí na vyžádání.

Seznam nástrojů

Seznam nástrojů

Co dělat v případě nejasnosti a odhalení problemů při samotném odehrávání hry?

V případě jakýkoliv problémů či nejasností ohledně hry neváhejte kontaktovat odpovědné osoby z vývojového týmu.

V případě nejasnosti samotného odehrávání hry:

František Koblasa
Jan Vavruška

V případě nalezení závažných chyb:

Miroslav Vavroušek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Technická univerzita v Liberci   Fakulta strojní   Katedra výrobních systémů a automatizace